compare
¤ÃÙä·Â - ªØÁª¹¤ÃÙáÅкؤÅҡ÷ҧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÍ͹äŹì - áËÅ觢éÍÁÙÅ¢èÒÇÊÒ÷ҧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅÐáÅ¡à»ÅÕè¹àÃÕ¹ÃÙé ¢Í§¤ÃÙáÅкؤÅҡ÷ҧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·ÑèÇä·Â
kruthai.info
2.5/5.0
by
WebstatsDomain

Kruthai.info

¤ÃÙä·Â - ªØÁª¹¤ÃÙáÅкؤÅҡ÷ҧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÍ͹äŹì - áËÅ觢éÍÁÙÅ¢èÒÇÊÒ÷ҧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅÐáÅ¡à»ÅÕè¹àÃÕ¹ÃÙé ¢Í§¤ÃÙáÅкؤÅҡ÷ҧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·ÑèÇä·Â

ªØÁª¹¤ÃÙáÅкؤÅҡ÷ҧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÍ͹äŹì·Õèä´éÃѺ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁÁÒ¡·ÕèÊØ´ã¹»ÃÐà·Èä·Â ÃÇ´àÃçÇ ©ÑºäÇ ÍѾഷ¢èÒÇÊÒáÒÃÈÖ¡Éҷѹã¨...
Keywords: ครูบ้านนอก, ครูไทย, 8i^ hkoovd, กบข, สาระน่ารู้, áåð, ¤ãù, íò¨òãâì, âã§àãõâ¹, º·¤çòá

Google ads

Similar websites analysis

Favicon of sumpeang.com  

Sumpeang.com - Μåò´, ¢òâ ¢í§, Êóà¾ç§, Â¾ê «×éí ¢òâêô¹¤éò ¿ãõ...

µåò´, ¢òâ ¢í§, êóà¾ç§, â¾ê «×éí ¢òâêô¹¤éò ¿ãõ, å§ »ãð¡òè¿ãõ

Popularity:

tags for sumpeang.com open / source / free / board

Favicon of janedvd.com  

Janedvd.com - ¢òâdvd, ¶ù¡, Êè§äç, Ê觴èç¹, ¿ãõ!!ê¡ãõ¹·ø¡á¼è¹...

Popularity:

tags for janedvd.com ãñ¹¹ôè§áá¹ / running man / dvd / hope for dating

Favicon of ehslaws.cn  

Ehslaws.cn -

Popularity:

Favicon of www.comcomes.com  

Comcomes.com -

Comcomes.com is a partly free worldwide b2b internet marketplace for products suppliers & buyers

Popularity:

Favicon of zgsmm.com  

Zgsmm.com - Öðáªéìãë

öð¹úéìãëæóòµã廧íø¡¢éìãë óªïú²ß»® ðõêïö¤êé °ùäêíøóñ´´¸»

Popularity:

Favicon of zxyxcn.com  

Zxyxcn.com -

Popularity:

Favicon of xinyao2008.com  

Xinyao2008.com - 郑州本济堂生物科技有限公司

郑州本济堂生物科技有限公司,本济堂

Popularity:

Favicon of 86is.com  

86is.com - 86is.comíøö·µ¼º½£­îòµä¸öðô»¯ö÷ò³£­öð¹ú×îºãµäíøö·õ¾...

èèãåíøö·µ¼º½õ¾íøâþ¾«²êêµóãíøö·£¬èçòôàö¡¢ð¡ëµ¡¢nba¡¢²æ¾­¡¢¹ºîï¡¢êó浡¢èí¼þ¼°èèãåóîï·íøö·´ó諵裬ìṩáë¶àööëñë÷òýçæèë¿ú¡¢êµóã²éñ¯¡¢ììæøô¤±¨¡¢¸öðô¶¨öæµèêµó㹦äü£¬°ïöú¹ã´óíøóñ³©óîíøâç¸üçáëé¡£

Popularity:

tags for 86is.com íøö·ö®¼ò / íøö·´óè« / íøö·µ¼º½ / 360°²è«íøö·

Favicon of 021fl.com  

021fl.com - Һæ/¸¡çòòºî»¼æ/òºî»¿ª¹ø/¸¡çò¿ª¹ø/ñ¹á¦±äëíæ÷¡ªéﺣ·çà××ô¶¯»¯òç±íóðïþ¹«ë¾...

éﺣ·çà××ô¶¯»¯òç±íóðïþ¹«ë¾ö÷òªéú²úòºî»¼æ¡¢òºî»¿ª¹ø¡¢¸¡çòòºî»¼æ¡¢¸¡çò¿ª¹ø¡¢êýïôòç±í¡¢ê󾵡¢êó¹æ¡¢ñ¹á¦±í¡¢´å·­°åòºî»¼æ¡¢´å·­çòòºî»¼æ¡¢´å·­öùòºî»¼æ¡¢´åðôòºî»¼æ¡¢ê¯ó¢¹üòºî»¼æ¡¢²£á§¹üòºî»¼æ¡¢²£á§°åòºî»¼æ¡¢¹øâ¯ë®î»¼æ¡¢òºî»±äëíæ÷¡¢îâ¶è±äëíæ÷¡¢òºî»¿øöææ÷¡¢ë«½ðêôîâ¶è¼æ¡¢µ÷½ú·§¡¢õëðí·§¡¢òç±í·§¡¢·¨à¼æ¬¡¢ð£ñéòç¡¢ñ¹á¦±äëíæ÷¡¢èèµç弡¢èèµç×è¡¢ð£ñéïµí³µè²úæ·£¬²¢±»¹ã·ºó¦óãóúê¯óí¡¢»¯¹¤¡¢ò±½ð¡¢µçᦡ¢»·±£µèöî¶àáìóò¡£µç »°£º021

Popularity:

Favicon of woerwo.biz  

Woerwo.biz - Îö¶ûîöîàô¡

îö¶ûîöîàô¡, èãë®õà·å, ô¡îòëùäü

Popularity:

tags for woerwo.biz ô¡îòëùäü / èãë®õà·å / îö¶ûîöîàô¡

Favicon of zhouyixiehui.net  

Zhouyixiehui.net -

Popularity:

tags for zhouyixiehui.net °ëøô / æßõþëäóà / áùø³ / ð­»á

Show more
Google ads

Sites with a similar domain name

We found 17 websites. With this list of domains you can understand how other people use the domain name with the same domain name

Domain PageRank Popularity Safety
Home Kruthi Computer Services Pvt Ltd Kruthi Computer Services Pvt Ltd   kruthi.com Google PageRank for www.kruthi.com
KruThaiCenter.com - หน้าแรก   kruthaicenter.com Google PageRank for kruthaicenter.com
¤ÃٷͧÊØ¢ àÍÕèÂÁÈÔÃÔ   kruthong.net Google PageRank for kruthong.net
Bienvenue à Kruth   kruth.fr Google PageRank for www.kruth.fr
Web hosting provider - Bluehost.com - domain hosting - PHP Hosting - cheap web hosting - Frontpage Hosting E-Commerce Web Hosting Bluehost   kruthaiboxer.com Google PageRank for kruthaiboxer.com
ครูไทยรัฐวิทยา 5 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑   kruthairath5.com Google PageRank for kruthairath5.com
kruthai40.com....¤ÃÙÀÒÉÒä·Â´Õà´è¹¤ØÃØÊÀÒ ¤ÃÙÀÒÉÒä·Â»ÃСÒÂྪà ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹ÒÊ×è͹Çѵ¡ÃÃÁ   kruthai40.com Google PageRank for kruthai40.com
::.Kruthik Enterprises   kruthik.com Google PageRank for kruthik.com
:||: KRUTHIKA :: THE SITARA :||:   kruthika.com Google PageRank for kruthika.com
index   kruthaup.org Google PageRank for kruthaup.org
Eigene Homepage - GMX   kruth-online.com Google PageRank for kruth-online.com
Startseite - Ferienwohnung Kruth Kühlungsborn   kruth-fewo.de Google PageRank for www.kruth-fewo.de
คนเดินเรื่องนวัตกรรม-ครูเพลิน - Innovation Lampang   kruthaionline.com Google PageRank for www.kruthaionline.com
Kontors- och verkstadslokaler i Karlskrona | Kruthusen Företagsfastigheter   kruthusen.se Google PageRank for www.kruthusen.se
ครูไทยแลนด์ดอทเน็ต | สื่อสร้างสรรค์เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา   kruthailand.net Google PageRank for kruthailand.net
kruthacheen   kruthacheen.com Google PageRank for kruthacheen.com
kruth-halling.com   kruth-halling.com Google PageRank for kruth-halling.com
Show more

General Statistics

Title: ¤ÃÙä·Â - ªØÁª¹¤ÃÙáÅкؤÅҡ÷ҧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÍ͹äŹì - áËÅ觢éÍÁÙÅ¢èÒÇÊÒ÷ҧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅÐáÅ¡à»ÅÕè¹àÃÕ¹ÃÙé ¢Í§¤ÃÙáÅкؤÅҡ÷ҧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·ÑèÇä·Â more
Description: ªØÁª¹¤ÃÙáÅкؤÅҡ÷ҧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÍ͹äŹì·Õèä´éÃѺ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁÁÒ¡·ÕèÊØ´ã¹»ÃÐà·Èä·Â ÃÇ´àÃçÇ ©ÑºäÇ ÍѾഷ¢èÒÇÊÒáÒÃÈÖ¡Éҷѹ㨠àª×èͶ×Íä´é ¾ÃéÍÁº·¤ÇÒÁÇÔ¾Ò¡Éì¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅФ鹢èÒÇÁÒàÅèÒ ·ÕèËÒÍèÒ¹äÁèä´é¨Ò¡·Õèä˹ ¹Í¡¨Ò¡·Õè¹Õè·Õèà´ÕÂÇ ¤ÃÙä·Â´Í·ÍԹ⿠more
Pagerank: Google PagerankTake this button and put in your website
SEO score: 44%
Website Worth: $11,725 USD
Web Safety:
Web safety signals the level of trust for the site's suitability for all users.
Child Safety:
Child safety signals the level of trust for the site's suitability for children.
Alexa Rank: 304,238
Primary Traffic:
The country where current domain is most popular relative to the other countries
Thailand
Alexa backlinks: 344
Webstatsdomain backlinks:
IP-address: 119.59.99.95 [Trace] [Reverse]
Server Location: Thailand
Date Registered: 2006-12-31 09:26:20
Site Age: 7 years and 3 months
Pageviews per User: 1.9
Average Time on Site: 03:38
Search Percent:
Estimated percentage of visits to kruthai.info that came from a search engine
29.8%
Bounce:
Estimated percentage of visits to kruthai.info that consist of a single pageview
61.5%
Daily Pageviews: n\a
Contact information: try to find contact info in whois information
Load Time: 16.13 seconds
Show more

Website categories

Currently, we found 6 categories on kruthai.info
¤ãù 6 sites íò¨òãâì 9 sites
âã§àãõâ¹ 2 sites º·¤çòá 27 sites
¤çòáãùé 2 sites áåð 944 sites

Visitors Localization

Traffic Estimations Medium
Traffic Rank 304,238th most visited website in the World most visited website in the World
Thailand 10

Alexa traffic graph analysis

Alexa traffic rank show how popular a site is relative to other sites. Kruthai.info is ranked 304,238 in the world (among the 30 million domains). A low rank means that your website gets a lot of visitors.

Alexa rank: 304,238 visit alexa Alexa backlinks: 344
This report show rough estimate of kruthai.info's popularity
The top queries driving traffic to kruthai.info from search engines.
ครูบ้านนอก
ครูไทย
8i^ hkoovd
กบข
สาระน่ารู้
ครู
กรดไหลย้อน
86i6l4k yoouh
สมศ
s ydl^9i 51

Web safety analysis

kruthai.info is safe website. This information from Google, AVG Threat Labs, McAfee SiteAdvisor, Wot.

Google Safebrowsing:
Avg Antivirus
Wot Raiting
SiteAdvisor
Child Safety
Copy & paste code at your website:

just copy & paste the snippet into your website!

just copy & paste the snippet into your website!

Domain Name Analysis

Using this list of sites you can analyze domain name

Domain Name: kruthai.info
Registrar: eNom, Inc. (R126-LRMS)
Domain Age: 7 years and 3 months
Time Left: 2 years and 8 months
Creation: 2006-12-31
Expiration: 2016-12-31
See kruthai.info whois information

Websites hosted on same IP

Domain Popularity PageRank
ครูสกลดอทคอม - หน้าแรก krusakon.com Check google pagerank for krusakon.com

Domain Availability

Register the various extensions of your domain to protect your brand from cybersquatters.
Domains (TLD) Availability
kruthai.com
kruthai.net
kruthai.org
kruthai.biz
kruthai.us

Typo Availability

Register the various typos of your domain to protect your brand from phishing attempts and cybersquatters.
Domains (TLD) Availability
jruthai.info
keuthai.info
krythai.info
krurhai.info
krutgai.info
kruthsi.info
kruthau.info
lruthai.info
ktuthai.info
krithai.info
kruyhai.info
krutjai.info
kruthqi.info
kruthao.info
Show all
Show more

Keywords Consistency

In this table we show keywords that are most commonly found on the site. Words marked with 2 or 3 stars best describe the theme of the site, as found in the main site html tags.

  Keywords Freq Title Desc <H> Anchors
¹ 7
кؤҧ 4
ict 3
facebook 2
ŧѡͧ 2
  Keywords (2 words) Freq Title Desc <H> Anchors
flash player 2
ж١ʹ觢 messenger 2
olaus roemer 2
facebook ж١ʹ觢 2
adobe flash 2
  Keywords (3 words) Freq Title Desc <H> Anchors
facebook ж١ʹ觢 messenger 2
adobe flash player 2

Headings

Your website is structured using HTML headings (<H2> to <H6>),but you need to use <H1> Heading Tag. Search engines place a lot of value on the text inside <H1> tags, so make sure that it's optimized and well-represents the page contents.

<H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6>
000100
<H4> content on this page requires a newer version of adobe flash player.

Anchors Cloud

Anchors Cloud: List of most used anchor phrases in the anchor tags of the referring domains. An example would be "webstatsdomain" in "<a href="http://www.webstatsdomain.org">webstatsdomain</a>"

Your site has high probability to get under the filter Google, which called Google penguin.

 • ครูไทย ( 38% )
 • <a>image</a>( 23% )
 • kruthai.info( 8% )
 • ครูไทยดอทอิ( 8% )
 • เว็บครูไทย( 8% )
 • ครูไทยดอทคอ( 5% )
 • ข่าวการศึกษ( 5% )

Terms Cloud

List of most used terms in the anchor text of the referring domains. An example would be "Webstatsdomain" in "<a href="http://www.webstatsdomain.org">Free website statistics, analysis, review - Webstatsdomain</a>"

 • ครูไทยดอทคอ( 16% )
 • ข่าวการศึกษ( 16% )
 • เว็บครูไทย( 16% )
 • ครูไทยดอทอิ( 16% )
 • <a>image</a>( 16% )
 • ครูไทย( 16% )

Website Load Time Analysis

Website load time is important factor,because Google is taking site’s loading speed into consideration in determining its ranking. Even though this will not land a big impact, it is still something we (webmasters) should really look into. The reason is pretty simple – majority of visitors are usually in rush and no one is fond of waiting half a century before the website finally load its content or failed to load. At the last check on 2014-02-25, website load time was 16.13. The highest load time is 16.13, the lowest load time is 10.34, the average load time is 13.24.

Website worth

Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Get Widget!
Google ads

0reviews

Select

captcha
Enter the code shown above