compare
Contraloría General del Estado - Ecuador
www.contraloria.gob.ec
2.5/5.0
by
WebstatsDomain

Contraloria.gob.ec

Contraloría General del Estado - Ecuador

Organismo Técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y la consecucion de los objetivos de las instituciones del Estado
Keywords: contraloria general del estado, contraloria, declaracion juramentada, la contarloria del estado es una, plan anual de compras, del, general del estado, contralor general del, glosa, control

Google ads

Similar websites analysis

Favicon of www.nikobus.hu  

Nikobus.hu - Intelligens Épület, Otthon, Ház, Házak, Épületautomatizálás...

Intelligens épület, otthon, ház, házak, épületautomatizálás, automatizálás

Popularity:

tags for www.nikobus.hu architechnik kft / kaputelefonok / domotikai rendszerek / videotelefonok

Favicon of oktatas.me  

Oktatas.me - Oktatás, Okj Tanfolyamok, Képzések Országosan, Oktatás.me, Tanfolyam...

Oktatás, okj tanfolyamok, képzések országosan, oktatás.me, tanfolyam, képzés, okj oktatás

Popularity:

tags for oktatas.me vagyonőr tanfolyam / vadgazdálkodási technikus / villanyszerelő / víz-

Favicon of maeklongdee.com  

Maeklongdee.com - Ááè¡åí§, Ááè¡åí§´õ, Íñá¾çò, ·õè¾ñ¡...

·õè¾ñ¡ ·õè¡ô¹ ·õèà·õèâç ·ø¡·õè·õèááè¡åí§

Popularity:

tags for maeklongdee.com ááè¡åí§ / íñá¾çò / µåò´¹éó / âîáêàµâì

Favicon of banneronline.net  

Banneronline.net - Ãñº·óẹà¹íãì, Ãñºíí¡áººáº¹à¹íãì...

ẹà¹íãìíí¹äå¹ì àãòãëéºãô¡òããñº·óẹà¹íãì, ãñºíí¡áººáº¹à¹íãì

Popularity:

tags for banneronline.net header flash / banner flash / âåâ¡é banner / íí¡áºº banner

Favicon of www.kiss2beauty.com  

Kiss2beauty.com - À¤ã×èí§êóíò§¤ì, Íòëòãàêãôá, ¤çòáêçâ...

íòëòãàêãôáà¾×èíêø¢àò¾ ¤çòáêçâ¤çòá§òá ·ñé§ã¹»ãðà·è

Popularity:

tags for www.kiss2beauty.com å´¹éóë¹ñ¡ / ¼ôç¢òçãê / lipo 8 / hiyady

Favicon of wind-turbine.gr  

Wind-turbine.gr - Solar System Õâñéäéêü 570wp Öùôïâïëôáúêü...

Solar system õâñéäéêü 570wp öùôïâïëôáúêü, öùôïâïëôáéêá óõóôþìáôá

Popularity:

tags for wind-turbine.gr óôïé÷åßá / solar / õâñéäéêü / óõóôþìáôá

Favicon of bscstanki.ru  

Bscstanki.ru - Çàï÷àñòè ê Ñòàíêàì, Ñòàíêè Áó, Çàï÷àñòèñòàíêè...

îàî áàøñòàíêîöåíòð.ìåòàëëîðåæóùèå ñòàíêè è îáîðóäîâàíèå

Popularity:

tags for bscstanki.ru ñòàíêè ñ ×ïó

Favicon of mobile-site.ru  

Mobile-site.ru - Ìîáèëüíàÿ Ñâÿçü Áèëàéí...

Popularity:

tags for mobile-site.ru áèëàéí gsm / ãðàíàòèÿ / ïîäêëþ÷åíèå / òàðèôû

Favicon of www.135131.com  

135131.com - »úæ±²éñ¯½ó¿ú, »úæ±½ó¿ú, »úæ±íøõ¾½¨éè...

íø½ç¿æ¼¼³¤æúìṩ»úæ±²éñ¯ïµí³, »úæ±²éñ¯½ó¿ú, »úæ±íøõ¾½¨éè

Popularity:

tags for www.135131.com »úæ±api½ó¿ú / öðº½ðå½ó¿ú / »úæ±½ó¿ú / pid·å´óèí¼þ

Favicon of spisecuritypr.com  

Spisecuritypr.com - S.p.i.security Services, Spi Security Services, Servicio de Seguridaden Puerto Rico...

S.p.i.security services, spi security services, servicio de seguridad en puerto rico

Popularity:

tags for spisecuritypr.com instalación y venta de sistemas / central de alarmas / alarma oferta / central receptora de alarmas

Favicon of petrostroy36.ru  

Petrostroy36.ru - Ñòðîèòåëüíî - Îòäåëî÷íàÿ Êîìïàíèÿ Ïåòðîñòðîé Âîðîíåæ...

ïîëíûé ñïåêòð ñòðîèòåëüíûõ, ðåìîíòíûõ, îòäåëî÷íûõ

Popularity:

tags for petrostroy36.ru åâðîðåìîò / îêíà ïôõ / ïåòðîñòðîé

Show more
Google ads

General Statistics

Title: Contraloría General del Estado - Ecuador
Description: Organismo Técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y la consecucion de los objetivos de las instituciones del Estado
Pagerank: Google PagerankTake this button and put in your website
SEO score: 47%
Website Worth: $7,070 USD
Web Safety:
Web safety signals the level of trust for the site's suitability for all users.
Child Safety:
Child safety signals the level of trust for the site's suitability for children.
Alexa Rank: 988,331
Primary Traffic:
The country where current domain is most popular relative to the other countries
Ecuador
Alexa backlinks: 73
Webstatsdomain backlinks:
IP-address: 186.46.139.228 [Trace] [Reverse]
Server Location: Ecuador (Quito) [See domains hosted in Quito | Ecuador]
Date Registered: 2010-07-01 23:00:00
Site Age: 3 years and 9 months
Daily Pageviews: n\a
Contact information: try to find contact info in whois information
Load Time: 1.07 seconds
Show more

Website categories

Currently, we found 8 categories on contraloria.gob.ec
glosa 63 sites control 93'700 sites
auditoria 2'796 sites polit 149 sites
recursos publicos 7 sites del 168'139 sites
general del estado 21 sites contralor general del 2 sites
Show more

Visitors Localization

Traffic Estimations Low
Traffic Rank 988,331th most visited website in the World most visited website in the World
Ecuador 78

Alexa traffic graph analysis

Alexa traffic rank show how popular a site is relative to other sites. Contraloria.gob.ec is ranked 988,331 in the world (among the 30 million domains). A low rank means that your website gets a lot of visitors.

Alexa rank: 988,331 visit alexa Alexa backlinks: 73
This report show rough estimate of contraloria.gob.ec's popularity
The top queries driving traffic to www.contraloria.gob.ec from search engines.
contraloria general del estado
contraloria
declaracion juramentada
la contarloria del estado es una
plan anual de compras
contraloria del estado declaracion juramentada
declaracion patrimonial contraloria
esigef
direccion oficinas contraloria general del estado
contraloria gov ec

Web safety analysis

contraloria.gob.ec is safe website. This information from Google, AVG Threat Labs, McAfee SiteAdvisor, Wot.

Google Safebrowsing:
Avg Antivirus
Wot Raiting
SiteAdvisor
Child Safety
Copy & paste code at your website:

just copy & paste the snippet into your website!

just copy & paste the snippet into your website!

Domain Name Analysis

Using this list of sites you can analyze domain name

Domain Name: www.contraloria.gob.ec
Registrar: NIC.EC Registrar
Domain Age: 3 years and 9 months
Time Left: 2 months
Creation: 2010-07-01
Expiration: 2014-07-01
See contraloria.gob.ec whois information

Keywords Consistency

In this table we show keywords that are most commonly found on the site. Words marked with 2 or 3 stars best describe the theme of the site, as found in the main site html tags.

  Keywords Freq Title Desc <H> Anchors
del 24
estado 11
general 9
contralora 6
los 6
  Keywords (2 words) Freq Title Desc <H> Anchors
del estado 11
general del 9
contralor general 5
contralora general 3
carlos plit 3
  Keywords (3 words) Freq Title Desc <H> Anchors
general del estado 9
contralor general del 5
contralora general del 3
curso de auditora de gestin 3
del sector pblico 3

Headings

Bad, your website is not structured using HTML headings (<H1> to <H6>). You urgently need to use HTML headings (<H1> to <H6>),necessarily need to use H1 Heading Tag.

<H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6>
000000

Website Load Time Analysis

Website load time is important factor,because Google is taking site’s loading speed into consideration in determining its ranking. Even though this will not land a big impact, it is still something we (webmasters) should really look into. The reason is pretty simple – majority of visitors are usually in rush and no one is fond of waiting half a century before the website finally load its content or failed to load. At the last check on 2013-11-30, website load time was 1.07. The highest load time is 1.07, the lowest load time is 1.06, the average load time is 1.07.

Website worth

Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Get Widget!
Google ads

0reviews

Select

captcha
Enter the code shown above