compare
Osobní finance - Česká spořitelna
www.cs.cz
2.5/5.0
by
WebstatsDomain

Cs.cz

Osobní finance - Česká spořitelna

BEA WebLogic Server
Keywords: služby, karty, ostatní, bea weblogic server, české spořitelny, bankovnictví, osobní účet, pojištění, spoření

Google ads

Similar websites analysis

Favicon of www.evolutionhosting.com  

Evolutionhosting.com - :: Java Hosting by Evolution Hosting :: Free Trials!

Free trials offered by evolution hosting

Popularity:

tags for www.evolutionhosting.com weblogic hosting / java server pages / weblogic / bea weblogic hosting

Favicon of www.nikobus.hu  

Nikobus.hu - Intelligens épület, otthon, ház, házak, épületautomatizálás...

Intelligens épület, otthon, ház, házak, épületautomatizálás, automatizálás

Popularity:

tags for www.nikobus.hu automatika / épületautomatikai / automata / automatikai

Favicon of mobile-site.ru  

Mobile-site.ru - Ìîáèëüíàÿ ñâÿçü Áèëàéí...

Popularity:

tags for mobile-site.ru áèëàéí gsm / îôèöèàëüíî. / ãðàíàòèÿ / ïîäêëþ÷åíèå

Favicon of maeklongdee.com  

Maeklongdee.com - áÁè¡Åͧ, áÁè¡Åͧ´Õ, ÍÑÁ¾ÇÒ, ·Õè¾Ñ¡...

·õè¾ñ¡ ·õè¡ô¹ ·õèà·õèâç ·ø¡·õè·õèááè¡åí§

Popularity:

tags for maeklongdee.com íø·¸âò¹ã.2 / çñ´à¾ªã / ´í¹ëíâëåí´ / ªáëôè§ëéíâ

Favicon of njob-uk.org  

Njob-uk.org - ÐÀÁÎÒÀ ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ Â ËÎÍÄÎÍÅ ÍÀ ÑÒÐÎÉÊÀÕ...

èììèãðàöèÿ è ýìèãðàöèÿ.ó÷åáà â ëîíäîíå.ðàáîòà çà ðóáåæîì

Popularity:

tags for njob-uk.org ó÷åáà / àíãëèÿ / æèëüå / ïîìîùü

Favicon of i-survey.com  

I-survey.com - ...

Popularity:

tags for i-survey.com text/html; charset=gb2312 / surveillance

Favicon of oktatas.me  

Oktatas.me - OKTATÁS, OKJ TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK ORSZÁGOSAN, Oktatás.me, Tanfolyam...

Oktatás, okj tanfolyamok, képzések országosan, oktatás.me, tanfolyam, képzés, okj oktatás

Popularity:

tags for oktatas.me eladó - a műszakicikk-eladó / cukrász / építési műszaki ellenőr i-ii. / oktats

Favicon of banneronline.net  

Banneronline.net - ÃѺ·Óẹà¹ÍÃì, ÃѺÍ͡Ẻẹà¹ÍÃì...

ẹà¹íãìíí¹äå¹ì àãòãëéºãô¡òããñº·óẹà¹íãì, ãñºíí¡áººáº¹à¹íãì

Popularity:

tags for banneronline.net header flash / banner flash / âåâ¡é banner / íí¡áºº banner

Favicon of www.kiss2beauty.com  

Kiss2beauty.com - à¤Ã×èͧÊÓÍÒ§¤ì, ÍÒËÒÃàÊÃÔÁ, ¤ÇÒÁÊÇÂ...

íòëòãàêãôáà¾×èíêø¢àò¾ ¤çòáêçâ¤çòá§òá ·ñé§ã¹»ãðà·è

Popularity:

tags for www.kiss2beauty.com ¼ôç¢òç / ãê / å´¤çòáíéç¹ / lipo8

Favicon of wind-turbine.gr  

Wind-turbine.gr - Solar system Õâñéäéêü 570Wp öùôïâïëôáúêü...

Solar system õâñéäéêü 570wp öùôïâïëôáúêü, öùôïâïëôáéêá óõóôþìáôá

Popularity:

tags for wind-turbine.gr õâñéäéêü / óõóôþìáôá / óôïé÷åßá / solar

Favicon of www.stellaginfo.ru  

Stellaginfo.ru - Ñòåëëàæè ìåòàëëè÷åñêèå mecalux - ñêëàäñêèå...

ñòåëëàæè mecalux, ïðîèçâîäñòâî ñòåëëàæåé, ñòåëëàæè ïðîäàæà

Popularity:

tags for www.stellaginfo.ru ñòåëëàæè äñï / ñêëàä

Favicon of accli.cz  

Accli.cz - AC Česká Lípa

Více než 60 let

Popularity:

tags for accli.cz ac česká lípa / accl / fsm tv / atletika

Favicon of bscstanki.ru  

Bscstanki.ru - çàï÷àñòè ê ñòàíêàì, ñòàíêè áó, çàï÷àñòèñòàíêè...

îàî áàøñòàíêîöåíòð.ìåòàëëîðåæóùèå ñòàíêè è îáîðóäîâàíèå

Popularity:

tags for bscstanki.ru ñòàíêè ñ ×ïó

Favicon of gzswt.com  

Gzswt.com - ¹ãÖÝÊÐ˳½Ý·ç»úÓÐÏÞ¹«Ë¾...

¹ãöýêðë³½ý·ç»úóðïþ¹«ë¾

Popularity:

tags for gzswt.com pp4-62

Show more
Google ads

General Statistics

Title: Osobní finance - Česká spořitelna
Description: BEA WebLogic Server
Pagerank: Google PagerankTake this button and put in your website
SEO score: 23%
Website Worth: $4,217 USD
Web Safety:
Web safety signals the level of trust for the site's suitability for all users.
Child Safety:
Child safety signals the level of trust for the site's suitability for children.
Alexa Rank: 777,631
Alexa backlinks: 17
Webstatsdomain backlinks:
IP-address: 194.50.240.70 [Trace] [Reverse]
Server Location: Czech Republic (Prague) [See domains hosted in Prague | Czech Republic]
Redirect: www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance-d00013163[Analysis]
Date Registered: 2006-01-11 15:03:00
Site Age: 8 years and 3 months
Pageviews per User: 1.1
Average Time on Site: 00:22
Search Percent:
Estimated percentage of visits to www.cs.cz that came from a search engine
97.8%
Bounce:
Estimated percentage of visits to www.cs.cz that consist of a single pageview
42.2%
Daily Pageviews: n\a
Load Time: 1.75 seconds
Show more

Contact information:

http://www.cs.cz/banka/content/inet/internet/cs/STANDARD_CONTENT_OT01_019814.XML - Kontakty - Česká spořitelna
@ceskasporitelna - Česká spořitelna (Ceskasporitelna) в Твиттере
See cs.cz contact information in whois record

Website categories

Currently, we found 9 categories on cs.cz
bea weblogic server 65 sites české spořitelny 44 sites
bankovnictví 108 sites osobní účet 14 sites
pojištění 1'397 sites spoření 181 sites
ostatní 2'436 sites služby 11'600 sites
karty 3'682 sites
Show more

Visitors Localization

Traffic Estimations Low
Traffic Rank 777,631th most visited website in the World most visited website in the World

Alexa traffic graph analysis

Alexa traffic rank show how popular a site is relative to other sites. Cs.cz is ranked 777,631 in the world (among the 30 million domains). A low rank means that your website gets a lot of visitors.

Alexa rank: 777,631 visit alexa Alexa backlinks: 17
This report show rough estimate of cs.cz's popularity

Web safety analysis

cs.cz is safe website. This information from Google, AVG Threat Labs, McAfee SiteAdvisor, Wot.

Google Safebrowsing:
Avg Antivirus
Wot Raiting
SiteAdvisor
Child Safety
Copy & paste code at your website:

just copy & paste the snippet into your website!

just copy & paste the snippet into your website!

Domain Name Analysis

Using this list of sites you can analyze domain name

Domain Name: www.cs.cz
Registrar: 北京新网数码信息技术有限公司
Domain Age: 8 years and 3 months
Creation: 2006-01-11
Expiration: 2013-01-11
See cs.cz whois information

Websites hosted on same IP

Domain Popularity PageRank
Osobní finance - Česká spořitelna www.csas.cz Check google pagerank for www.csas.cz
- ERSTE Premier www.erstepremier.cz Check google pagerank for www.erstepremier.cz
Erste Private Banking - vítejte | Erste Private Banking www.ersteprivatebanking.cz Check google pagerank for www.ersteprivatebanking.cz
Osobní finance - Česká spořitelna www.erste-bank.cz Check google pagerank for www.erste-bank.cz
Osobní finance - Česká spořitelna 194.50.240.70 Check google pagerank for 194.50.240.70
Program Partner České spořitelny vikendspartnerem.cz Check google pagerank for vikendspartnerem.cz
Úvod | Erste Corporate Banking erstecorporatebanking.cz Check google pagerank for erstecorporatebanking.cz
Úvod | Nadace ČS www.nadacecs.cz Check google pagerank for www.nadacecs.cz
Osobní finance - Česká spořitelna www.sporka.cz Check google pagerank for www.sporka.cz

Domain Availability

Register the various extensions of your domain to protect your brand from cybersquatters.
  • General TLDs
  • Country TLDs
Domains (TLD) Availability
cs.com
cs.net
cs.org
cs.info
cs.biz
cs.us
Domains (TLD) Availability
cs.de
cs.cx
cs.lt
cs.co
cs.edu
cs.kz
cs.pl

Typo Availability

Register the various typos of your domain to protect your brand from phishing attempts and cybersquatters.

Website Load Time Analysis

Website load time is important factor,because Google is taking site’s loading speed into consideration in determining its ranking. Even though this will not land a big impact, it is still something we (webmasters) should really look into. The reason is pretty simple – majority of visitors are usually in rush and no one is fond of waiting half a century before the website finally load its content or failed to load. At the last check on 2013-12-26, website load time was 1.75. The highest load time is 1.75, the lowest load time is 1.53, the average load time is 1.66.

Website worth

Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Get Widget!
Google ads

0reviews

Select

captcha
Enter the code shown above