compare
Goldhips : ªÁÃÁ¹Ñ¡Å§·Ø¹·Í§¤Ó : ÃҤҷͧ¤ÓÇѹ¹Õé ·Í§¤Ó ÃҤҷͧ ·Í§
www.goldhips.com
2.5/5.0
by
WebstatsDomain

Goldhips.com

Goldhips : ªÁÃÁ¹Ñ¡Å§·Ø¹·Í§¤Ó : ÃҤҷͧ¤ÓÇѹ¹Õé ·Í§¤Ó ÃҤҷͧ ·Í§

ÃҤҷͧ¤ÓÇѹ¹Õé : áËÅè§ÃǺÃÇÁ¢éÍÁÙÅÃҤҷͧ¤Ó ¢èÒǷͧ º·ÇÔà¤ÃÒÐËì·Í§ áÅСÃÒ¿ÃҤҷͧ¤ÓÃÒÂÇѹÊÓËÃѺ¹Ñ¡Å§·Ø¹·Í§¤Ó
Keywords: goldhips, ราคาทอง, mv'8e yoouh, ราคาทองคำ, ik8kmv', าฅาทอง, ·í§¤ó, ราคา, gold, ณษ๕ษ

Similar websites analysis

Favicon of thaifranchisecenter.com  

Thaifranchisecenter.com - Ãçá¸øã¡ô¨ä·â Ä·âá¿ã¹äªêìà«ç¹àµíãì...

ãçá¸øã¡ô¨ä·â ä·âá¿ã¹äªêìà«ç¹àµíãì ãçáá¿ã¹äªêì ãçá smesä·â

Popularity:

tags for thaifranchisecenter.com thai / sme / franchise / business

Favicon of www.thaipurchasing.com  

Thaipurchasing.com - ¤ùèá×í«×éí¢òâêô¹¤éòíøµêòë¡ããá (purchasingindustrial...

¤ùèá×í«×éí¢òâêô¹¤éòíøµêòë¡ããá °ò¹¢éíáùåêô¹¤éòíøµêòë¡ããá

Popularity:

tags for www.thaipurchasing.com »ñêá¹éó / »ñêá / âåëð¡òã / äî´ãíåô¡

Favicon of www.scbam.com  

Scbam.com - ºãôéñ·ëåñ¡·ãñ¾âì¨ñ´¡òã¡í§·ø¹ Ä·â¾ò³ôªâì...

ºãôéñ·ëåñ¡·ãñ¾âì¨ñ´¡òã¡í§·ø¹ ä·â¾ò³ôªâì ¨ó¡ñ´ (scbam)

Popularity:

tags for www.scbam.com ¼åµíºá·¹ / ¾íãìµ / ¡óäã / àòéõ

Favicon of www.siambig.com  

Siambig.com - Ãéò¹¤éòêóàãç¨ãù» Àççºêóàãç¨ãù» Ãéò¹¤éòíí¹äå¹ìêóàãç¨ãù» Ãò¤ò¶ù¡ Siambig...

Siambig.com :, àççºêóàãç¨ãù», àççºä«µìêóàãç¨ãù», ¿ãõàççºä«µì

Popularity:

tags for www.siambig.com ¿ãõãéò¹¤éò / ¿ãõàççº / ¿ãõµåò´ / eazy web

Favicon of www.sounddd.com  

Sounddd.com - Àªç¤ Ãò¤òà¤ã×èí§àêõ⧠Ãò¤òªø´»ãðªøá...

ëòãò¤òà¤ã×èí§àêõ⧠ãò¤òªø´»ãðªøá ¤ø³àò¾êù§ãò¤òäáèᾧ

Popularity:

tags for www.sounddd.com ªø´»ãðªøá / äá¤ì»ãðªøá / áô¡à«íãì / µùéåó⾧

Favicon of www.foodietaste.com  

Foodietaste.com - Êùµãíòëòã Àá¹ùíòëòã Çô¸õ·óíòëòã Íòëòãä·â Á¹ð¹óãéò¹íòëòã...

Foodietaste (¿ùê´´õéà·êµì) ãçáàã×èí§¹èòãùéà¡õèâç¡ñºíòëòãä·â

Popularity:

tags for www.foodietaste.com êáø¹ä¾ã / êùµã / ·óíòëòã / »åò

Favicon of www.hotleague.com  

Hotleague.com - Çôà¤ãòðëìºíå ·õà´ç´ºíå ºíåçñ¹¹õé À«õâ¹êàµç» Ãò¤òºíå ´ùºíåíí¹äå¹ì...

çôà¤ãòðëìºíå ·õà´ç´ºíå ¿øµºíåíâùèã¹êòâàå×í´ ·õà´ç´¿øµºíå

Popularity:

tags for www.hotleague.com ¼åºíå / ãò¤òºíå / ºíåçñ¹¹õé / ¤åô»ºíå

Favicon of www.itandhome.com  

Itandhome.com - À¤ã×èí§¾ôá¾ìãºàêãç¨ ¨í·ñªê¡ãõ¹ Ä¿ Led...

¨óë¹èòâêô¹¤éòäí·õ à¤ã×èí§ãªéà¡õèâç¡ñººéò¹ íø»¡ã³ìêó¹ñ¡§ò¹

Popularity:

tags for www.itandhome.com ä¿ led strip / ä¿©òâ led / ä¿ led / ¨í·ñªê¡ãõ¹

Favicon of www.tripandtrek.com  

Tripandtrek.com -

Popularity:

tags for www.tripandtrek.com ´í¡äáé / trip &amp trek / ¢ø¹ááèâð / á¡è§¡éí

Favicon of bceventrentals.com  

Bceventrentals.com - ¼ùé¹ó´éò¹íø»¡ã³ì¨ñ´§ò¹ãëéàªèò...

ºãôéñ· ºõ«õ íõàçé¹·ì àã¹·íå (»ãðà·èä·â) ¨ó¡ñ´

Popularity:

tags for bceventrentals.com à¡áêì / ´í¡äáé / àç·õ / áòê¤íµ

Favicon of www.getcools.com  

Getcools.com - Getcools.com Áëåè§ãçá ¤åô»çõ´õâí ¹òâẺ ¹ò§áºº...

Getcools.com áëåè§ãçá ¤åô»çõ´õâí ¹òâẺ ¹ò§áºº ¤åô»µå¡ ¢éí¤çòá

Popularity:

tags for www.getcools.com ´ù´ç§ / à¡áêì / mp3 / ¼åºíå

Favicon of jozho.net  

Jozho.net -

´òç¹ìâëå´¸ããá¿ãõáò¡áòâëåò¡ëåòâá¹ç·ò§

Popularity:

tags for jozho.net ´ù´ç§ / mp3 / àêõâ§íèò¹ / â¨â©

Favicon of mahamongkol.com  

Mahamongkol.com - Áëò᧤å Μñ駪×èí ª×èí´õ ª×èíá§¤å ¹òá᧤å...

áëòá§¤å µñ駪×èí ª×èí´õ ª×èíá§¤å ¹òáá§¤å ´ù´ç§ µã稴ç§

Popularity:

tags for mahamongkol.com ´ù´ç§ / ª×èí´õ / µñ駪×èí / ª×èí᧤å

Favicon of nongmaiclub.com  

Nongmaiclub.com - ¹éí§ãëáèãéòâºãôêø·¸ôì ´òãò »ãðáùå...

àççºåð¤ã¹éí§ãëáèãéòâºãôêø·¸ôì ¹éí§ãëáè 6/16 ªèí§ 3

Popularity:

tags for nongmaiclub.com blog

Favicon of ready4girl.com  

Ready4girl.com - R4g Ãéò¹¢òâàê×éí¼éò Á¿ªñè¹à¡òëåõ...

¢òâ»åõ¡ - ¢òâêè§ àê×éí¼éòῪñè¹ àê×éí¼éòà¡òëåõ

Popularity:

tags for ready4girl.com àê×éíâ×´ / äµéëçñ¹ / องะดัป

Favicon of do-doung.com  

Do-doung.com - do - Doung.com ´ù´ç§´í·¤íá ¾åñ§à§ò Î秨øéâª×èí Àå¢èòêµãì Íò¨òãâì¨øëáëáí´ù¾åñ§à§ò...

Do - doung.com ´ù´ç§´í·¤íá à»ç¹·õèà´õâçà·èò¹ñé¹

Popularity:

tags for do-doung.com ´ù´ç§ / ª×èí´õ / µñ駪×èí / ª×èí᧤å

Favicon of bannongbuae.com  

Bannongbuae.com - ºéò¹ë¹í§ºñç´í´¤íá Çô·âøíí¹äå¹ì ¿ñ§à¾å§à¾ãòðæä´é·õè¹õè·ø¡çñ¹µåí´ 24«á...

ºéò¹ë¹í§ºñç¤í´¤íá çô·âøíí¹äå¹ì ¿ñ§à¾å§à¾ãòðæä´é·õè¹õè·ø¡çñ¹µåí´ 24«á

Popularity:

tags for bannongbuae.com ê·ã ë¹í§ºñç / ë¹í§ºñç / â»ê / ¤¹ºéò¹´í¹

Favicon of sumpeang.com  

Sumpeang.com - Μåò´, ¢òâ ¢í§, Êóà¾ç§, Â¾ê «×éí ¢òâêô¹¤éò ¿ãõ...

µåò´, ¢òâ ¢í§, êóà¾ç§, â¾ê «×éí ¢òâêô¹¤éò ¿ãõ, å§ »ãð¡òè¿ãõ

Popularity:

tags for sumpeang.com free downloads / tutorials / custom / graphics

Show more

Sites with a similar domain name

We found 20 websites. With this list of domains you can understand how other people use the domain name with the same domain name

Domain PageRank Popularity Safety
Hair Games   goldhairgames.com Google PageRank for goldhairgames.com
Gold Host USA - Website Hosting   goldhostusa.com Google PageRank for goldhostusa.com
便民逛出生活乐趣信息导航-121.com更懂你!   goldhora.org Google PageRank for goldhora.org
Home   goldhaven.co.uk Google PageRank for goldhaven.co.uk
گلد هاست | هاست | هاست ارزان | خريد هاست | خريد هاست ارزان | دامنه   goldhostiran.net Google PageRank for goldhostiran.net
Gold Hotel Wine&Dine, hotel Budapest, apartments, restaurant Budapest   goldhotel.hu Google PageRank for www.goldhotel.hu
Sammlermünzen und Edelmetalle - Münzhandlung Haller   goldhandel-haller.de Google PageRank for goldhandel-haller.de
Gold Hog - Gold Prospecting Equipment - Sluice Mat   goldhog.com Google PageRank for goldhog.com
Goldhawk Interactive | Creators of Xenonauts   goldhawkinteractive.com Google PageRank for www.goldhawkinteractive.com
Хостинг Без Ограничений! 11 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОГО СЕРВИСА!! Хостинг В Москве, Хостинг в России, КАЧЕСТВЕННЫЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, НАДЁЖНЫЙ, НЕДОРОГОЙ ХОСТИНГ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА ::..:: Недорогой хостинг, профессиональный, качественный хостинг с поддержкой cgi-bin,mysql,web hosting,php,perl,хостинг,сервер,вебхостинг, быстрый хостинг, КАЧЕСТВЕННЫЙ ХОСТИНГ, провайдер, ВЫБОР ХОСТИНГА, веб-хостинг, hosting, webhosting, web-hosting, вэбхостинг, веб-хостинг, размещение сайтов   goldhost.ru Google PageRank for goldhost.ru
Gold Hill Hotel - Home   goldhillhotel.net Google PageRank for www.goldhillhotel.net
Gold Hat | Guadagno online, startUp, Internet marketing e affiliazioni   goldhat.me Google PageRank for www.goldhat.me
Хостинг Без Ограничений! 11 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОГО СЕРВИСА!! Хостинг В Москве, Хостинг в России, КАЧЕСТВЕННЫЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, НАДЁЖНЫЙ, НЕДОРОГОЙ ХОСТИНГ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА ::..:: Недорогой хостинг, профессиональный, качественный хостинг с поддержкой cgi-bin,mysql,web hosting,php,perl,хостинг,сервер,вебхостинг, быстрый хостинг, КАЧЕСТВЕННЫЙ ХОСТИНГ, провайдер, ВЫБОР ХОСТИНГА, веб-хостинг, hosting, webhosting, web-hosting, вэбхостинг, веб-хостинг, размещение сайтов   goldhost.su Google PageRank for goldhost.su
Goldhofer AG | Goldhofer - Der Hersteller für Anhänger, Sattelfahrzeuge, Modulfahrzeuge, Flugzeugschlepper   goldhofer.de Google PageRank for www.goldhofer.de
Блог Татьяны Лозовой   goldhealthsecrets.ru Google PageRank for goldhealthsecrets.ru
GoldHelmet.com   goldhelmet.com Google PageRank for www.goldhelmet.com
Столичная Артель "Золотые руки".   goldhands.org Google PageRank for goldhands.org
Gold Hawk Clothing   goldhawkclothing.com Google PageRank for goldhawkclothing.com
Goldhawk Labs - from Gregor McKelvie   goldhawklabs.com Google PageRank for www.goldhawklabs.com
Reservation Master | Reservation software for Hotels, Motels, Guest Houses, Bed and breakfast, Lodges & Inns and Campgrounds worldwide   goldhillsoft.com Google PageRank for www.goldhillsoft.com
Show more

General Statistics

Title: Goldhips : ªÁÃÁ¹Ñ¡Å§·Ø¹·Í§¤Ó : ÃҤҷͧ¤ÓÇѹ¹Õé ·Í§¤Ó ÃҤҷͧ ·Í§
Description: ÃҤҷͧ¤ÓÇѹ¹Õé : áËÅè§ÃǺÃÇÁ¢éÍÁÙÅÃҤҷͧ¤Ó ¢èÒǷͧ º·ÇÔà¤ÃÒÐËì·Í§ áÅСÃÒ¿ÃҤҷͧ¤ÓÃÒÂÇѹÊÓËÃѺ¹Ñ¡Å§·Ø¹·Í§¤Ó
Pagerank: Google PagerankTake this button and put in your website
SEO score: 42%
Website Worth: $9,540 USD
Web Safety:
Web safety signals the level of trust for the site's suitability for all users.
Child Safety:
Child safety signals the level of trust for the site's suitability for children.
Alexa Rank: 544,681
Primary Traffic:
The country where current domain is most popular relative to the other countries
Thailand
Alexa backlinks: 71
Webstatsdomain backlinks:
IP-address: 202.170.122.146 [Trace] [Reverse]
Server Location: Thailand
Date Registered: 2007-12-10 00:00:00
Site Age: 6 years and 4 months
Pageviews per User: 2.8
Average Time on Site: 05:46
Search Percent:
Estimated percentage of visits to www.goldhips.com that came from a search engine
7.7%
Bounce:
Estimated percentage of visits to www.goldhips.com that consist of a single pageview
27.5%
Daily Pageviews: n\a
Contact information: try to find contact info in whois information
Load Time: 1.82 seconds
Show more

Website categories

Currently, we found 2 categories on goldhips.com
·í§¤ó 2 sites าฅาทอง 3 sites

Visitors Localization

Traffic Estimations Medium
Traffic Rank 544,681th most visited website in the World most visited website in the World
Thailand 99.2

Alexa traffic graph analysis

Alexa traffic rank show how popular a site is relative to other sites. Goldhips.com is ranked 544,681 in the world (among the 30 million domains). A low rank means that your website gets a lot of visitors.

Alexa rank: 544,681 visit alexa Alexa backlinks: 71
This report show rough estimate of goldhips.com's popularity
The top queries driving traffic to www.goldhips.com from search engines.
goldhips
ราคาทอง
mv'8e yoouh
ราคาทองคำ
ik8kmv'
ราคา
gold
ณษ๕ษ
clubjew
ราคาทองวันนี้

Web safety analysis

goldhips.com is safe website. This information from Google, AVG Threat Labs, McAfee SiteAdvisor, Wot.

Google Safebrowsing: Safe
Avg Antivirus Safe
Wot Raiting n\a
SiteAdvisor n\a
Child Safety n\a
Copy & paste code at your website:

just copy & paste the snippet into your website!

just copy & paste the snippet into your website!

Domain Name Analysis

Using this list of sites you can analyze domain name

Domain Name: www.goldhips.com
Registrar: name: AppServDomain.com
Domain Age: 6 years and 4 months
Time Left: 7 months
Creation: 2007-12-10
Expiration: 2014-12-10
See goldhips.com whois information

Domain Availability

Register the various extensions of your domain to protect your brand from cybersquatters.
Domains (TLD) Availability
goldhips.net
goldhips.org
goldhips.info
goldhips.biz
goldhips.us

Typo Availability

Register the various typos of your domain to protect your brand from phishing attempts and cybersquatters.
Domains (TLD) Availability
foldhips.com Available. Book it now!
gildhips.com Available. Book it now!
gokdhips.com Available. Book it now!
golships.com Available. Book it now!
goldgips.com Available. Book it now!
goldhups.com Available. Book it now!
goldhios.com Available. Book it now!
goldhipa.com Available. Book it now!
holdhips.com Available. Book it now!
gpldhips.com Available. Book it now!
gopdhips.com Available. Book it now!
golfhips.com Available. Book it now!
goldjips.com Available. Book it now!
goldhops.com Available. Book it now!
goldhils.com Available. Book it now!
goldhipd.com Available. Book it now!
Show all
Show more

Keywords Consistency

In this table we show keywords that are most commonly found on the site. Words marked with 2 or 3 stars best describe the theme of the site, as found in the main site html tags.

This site is well optimized for word - gold

  Keywords Freq Title Desc <H> Anchors
gold 4
ҷͧѹ 4
futures 3
premium 3
mode 2
  Keywords (2 words) Freq Title Desc <H> Anchors
gold futures 3

Headings

Excellent, your website is structured using HTML headings (<H1> to <H6>). Always Use an <H1> Heading Tag. Search engines place a lot of value on the text inside <H1> tags, so make sure that it's optimized and well-represents the page contents.

<H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6>
100000
<H1> ҷͧ

Anchors Cloud

Anchors Cloud: List of most used anchor phrases in the anchor tags of the referring domains. An example would be "webstatsdomain" in "<a href="http://www.webstatsdomain.org">webstatsdomain</a>"

 • goldhips( 21% )
 • ชมรมนักลงทุ( 21% )
 • ราคาทองคำวั( 14% )
 • goldhips.com( 14% )
 • ราคาทองคำ( 14% )
 • ราคาทอง( 14% )

Terms Cloud

List of most used terms in the anchor text of the referring domains. An example would be "Webstatsdomain" in "<a href="http://www.webstatsdomain.org">Free website statistics, analysis, review - Webstatsdomain</a>"

 • ราคาทอง( 20% )
 • ราคาทองคำ( 20% )
 • ราคาทองคำวั( 20% )
 • ชมรมนักลงทุ( 20% )
 • goldhips( 20% )

Website Load Time Analysis

Website load time is important factor,because Google is taking site’s loading speed into consideration in determining its ranking. Even though this will not land a big impact, it is still something we (webmasters) should really look into. The reason is pretty simple – majority of visitors are usually in rush and no one is fond of waiting half a century before the website finally load its content or failed to load. At the last check on 2013-12-27, website load time was 1.82. The highest load time is 1.82, the lowest load time is 1.80, the average load time is 1.81.

Website worth

Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Get Widget!

0reviews

Select

captcha
Enter the code shown above