compare
¤ÃÙºéÒ¹¹Í¡´Í·¤ÍÁ - àÇçºä«µìà¾×èͤÃÙ ¤ÃÙ¼ÙéªèÇ ¢èÒǤÃÙ ÇԷ°ҹФÃÙ ¹Ñ¡àÃÕ¹ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃàÃÕ¹ ¢èÒÇ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¤ÃÙä·Â âçàÃÕ¹ º·¤ÇÒÁ ¤ÇÒÁÃÙé·ÑèÇä» ¤ÃÙºéÒ¹¹Í¡ ¤ÇÒÁÃÙé ¡ÅØèÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙé à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
www.kroobannok.com
3.0/5.0
by
WebstatsDomain

Kroobannok.com

¤ÃÙºéÒ¹¹Í¡´Í·¤ÍÁ - àÇçºä«µìà¾×èͤÃÙ ¤ÃÙ¼ÙéªèÇ ¢èÒǤÃÙ ÇԷ°ҹФÃÙ ¹Ñ¡àÃÕ¹ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃàÃÕ¹ ¢èÒÇ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ...

¤ÃÙ, ¹Ñ¡àÃÕ¹, ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ, ÇԷ°ҹФÃÙ, ¼Å§Ò¹¤ÃÙ, ¤ÇÒÁÃÙé¤ÃÙ, à¼Âá¾Ãè¼Å§Ò¹¤ÃÙ, ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä·Â, Êͺ¤ÃÙ, àÇ纤ÃÙ, ¢èÒǤÃÙ...
Keywords: ครูบ้านนอก, 8i^ hkoovd, ครูไทย, ครู, ฃ, ãëáè, ¤ãù, âã§àãõâ¹, º·¤çòá, ¤çòáãùé

Google ads

Similar websites analysis

Favicon of www.seesantv.com  

Seesantv.com - Seesantv

Popularity:

tags for www.seesantv.com lakorn thai / thai

Favicon of golden-goalz.com  

Golden-goalz.com - Çôà¤ãòðëìºíå Çôà¤ãòðëìºíåçñ¹¹õé...

çôà¤ãòðëìºíå çôà¤ãòðëìºíåçñ¹¹õé ºéò¹¼åºíå

Popularity:

tags for golden-goalz.com â¡åà´é¹â¡å / ºéò¹¼åºíå / ºíåçñ¹¹õé / ¿ñ¹¸§¿øµºíå

Favicon of kaichonlumphun.com  

Kaichonlumphun.com - ġ誹åó¾ù¹.¤íá Èù¹âìãçá ġ誹, Ä¡è»èò¡ëíâ...

ä¡èª¹åó¾ù¹.¤íá èù¹âìãçá ä¡èª¹, ä¡è»èò¡ëíâ, ä¡è»èò¡ëíâ¾ñ²¹ò

Popularity:

tags for kaichonlumphun.com board / bulletin / mysql / free

Favicon of zgsmm.com  

Zgsmm.com - Öðáªéìãë

öð¹úéìãëæóòµã廧íø¡¢éìãë óªïú²ß»® ðõêïö¤êé °ùäêíøóñ´´¸»

Popularity:

Favicon of zxyxcn.com  

Zxyxcn.com -

Popularity:

Favicon of ehslaws.cn  

Ehslaws.cn -

Popularity:

Favicon of yazhengtang.com  

Yazhengtang.com - Ñåõýìã½ìóý¹ù·½íøõ¾...

ñåõýìã½ìóý¹ù·½íøõ¾, öðð¡ñ§ò»¶ôò»¸¨µ¼

Popularity:

Favicon of janedvd.com  

Janedvd.com - ¢òâdvd, ¶ù¡, Êè§äç, Ê觴èç¹, ¿ãõ!!ê¡ãõ¹·ø¡á¼è¹...

Popularity:

tags for janedvd.com êè§äç / ë¹ñ§ê¹ø¡ / ë¹ñ§ãëáè / ê觴èç¹

Favicon of 13316777778.com  

13316777778.com - Õäöéäì²èô­áï¡¢±¬±¬öééú²úé豸åä·½¡¢¹û·û¡¢õäöé·ûô²¡¢ò¬¹û¡¢¹ûõäöé¹û...

èý´óê³æ·×¨òµéú²ú£ºö²ö¬ä©¡¢õäöéäì²èô­áï¡¢¹û·û¡¢õäöé·ûô²¡¢ò¬¹û¡¢¹ûõäöé¹û éõïé²ýö­¡¢ãû¶¹¹þí·¡¢äì²è¿§·è°éââ¡¢å£äìïã·û¡¢áúñû·äãû¡¢âóïãºì²è¡¢°¢èøä·ºì²è¡¢çàåæºìâì²è¡¢õäöéäì²è¼¼êõ¡¢õäöéäì²è¼óãë¡¢ë«æ¤äì¡¢¹ûâ¶ïããû¡¢ò¬¹û¡¢ë®¾§¹û¡¢õäöé¹û¡¢¹ûû¡¢ëùèü¿§·èäì²è¡¢±ùä¿áü·û¡¢¹û½´¡¢ã÷öé¡¢ñ©åý¡¢¹û¶³¡¢²¼¶¡¡¢²§×ð¸â·û¡¢·ûä©ï㾫¡¢ï㾫ïãáï¡¢òþðîq¹û¡¢èö×ó²èµè¡¢¿§·èæ÷¾ß¡¢¸÷ê½àäòû¡¢·â¿ú»ú¡¢¹ûì綨Ώú¡¢ò¡ò¡»ú¡¢·â¿úä¤0752

Popularity:

Favicon of 021fl.com  

021fl.com - Һæ/¸¡çòòºî»¼æ/òºî»¿ª¹ø/¸¡çò¿ª¹ø/ñ¹á¦±äëíæ÷¡ªéﺣ·çà××ô¶¯»¯òç±íóðïþ¹«ë¾...

éﺣ·çà××ô¶¯»¯òç±íóðïþ¹«ë¾ö÷òªéú²úòºî»¼æ¡¢òºî»¿ª¹ø¡¢¸¡çòòºî»¼æ¡¢¸¡çò¿ª¹ø¡¢êýïôòç±í¡¢ê󾵡¢êó¹æ¡¢ñ¹á¦±í¡¢´å·­°åòºî»¼æ¡¢´å·­çòòºî»¼æ¡¢´å·­öùòºî»¼æ¡¢´åðôòºî»¼æ¡¢ê¯ó¢¹üòºî»¼æ¡¢²£á§¹üòºî»¼æ¡¢²£á§°åòºî»¼æ¡¢¹øâ¯ë®î»¼æ¡¢òºî»±äëíæ÷¡¢îâ¶è±äëíæ÷¡¢òºî»¿øöææ÷¡¢ë«½ðêôîâ¶è¼æ¡¢µ÷½ú·§¡¢õëðí·§¡¢òç±í·§¡¢·¨à¼æ¬¡¢ð£ñéòç¡¢ñ¹á¦±äëíæ÷¡¢èèµç弡¢èèµç×è¡¢ð£ñéïµí³µè²úæ·£¬²¢±»¹ã·ºó¦óãóúê¯óí¡¢»¯¹¤¡¢ò±½ð¡¢µçᦡ¢»·±£µèöî¶àáìóò¡£µç »°£º021

Popularity:

Favicon of www.comcomes.com  

Comcomes.com -

Comcomes.com is a partly free worldwide b2b internet marketplace for products suppliers & buyers

Popularity:

Show more
Google ads

Sites with a similar domain name

We found 7 websites. With this list of domains you can understand how other people use the domain name with the same domain name

Domain PageRank Popularity Safety
Kroobe   kroobe.com Google PageRank for www.kroobe.com
酷博士泰语翻译网 - 专注泰语翻译20年!#9-**LA% 2)25 20 5 Krooboss Translation_   krooboss.com Google PageRank for krooboss.com
เว็บบอร์ด - ชุมชนแห่งการเรียนรู้ kroobo.net - Powered by Discuz!   kroobo.net Google PageRank for kroobo.net
ÃéÒ¹¤Ãٺʹͷ¤ÍÁ krooboy.com ¨Ó˹èÒÂá·çºàÅçµ ÍØ»¡Ã³ìàÊÃÔÁá·çºàÅçµ ÇÕÇÕè vive pad tablet «Í§ tablet ÃÒ¤Ò¶Ù¡ ÈÙ¹ÂìÇÕÇÕèá¾´ ÈÙ¹Âì vivepad ÈÙ¹ÂìÇÕÇÕèá¾´ ¹èÒ¹   krooboy.com Google PageRank for krooboy.com
Aktualności według Kroob'a   kroob.com Google PageRank for kroob.com
¤ÃÙºÒªÑÂÁ§¤Å ªÂÚ¸ÁÚâÁ ÇÑ´ä·ÃÂéÍ Í.à´è¹ªÑ¨.á¾Ãè [Engine by iGetWeb.com]   krooba.com Google PageRank for krooba.com
Kroobit!   kroobit.com Google PageRank for kroobit.com

General Statistics

Title: ¤ÃÙºéÒ¹¹Í¡´Í·¤ÍÁ - àÇçºä«µìà¾×èͤÃÙ ¤ÃÙ¼ÙéªèÇ ¢èÒǤÃÙ ÇԷ°ҹФÃÙ ¹Ñ¡àÃÕ¹ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃàÃÕ¹ ¢èÒÇ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¤ÃÙä·Â âçàÃÕ¹ º·¤ÇÒÁ ¤ÇÒÁÃÙé·ÑèÇä» ¤ÃÙºéÒ¹¹Í¡ ¤ÇÒÁÃÙé ¡ÅØèÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙé à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ more
Description: ¤ÃÙ,¹Ñ¡àÃÕ¹,¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ,ÇԷ°ҹФÃÙ,¼Å§Ò¹¤ÃÙ,¤ÇÒÁÃÙé¤ÃÙ,à¼Âá¾Ãè¼Å§Ò¹¤ÃÙ,¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä·Â,Êͺ¤ÃÙ,àÇ纤ÃÙ,¢èÒǤÃÙ,àÇ纡ÒÃÈÖ¡ÉÒ,¡ÒÃàÃÕ¹,âçàÃÕ¹,º·¤ÇÒÁ,¤ÇÒÁÃÙé,¤ÃÙºéÒ¹¹Í¡,¤ÃÙä·Â,¤ÇÒÁÃÙé,¡ÅØèÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙé,¢èÒÇ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ,à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ,Í´ÔÈà ¡é͹¤Ó,à¹×éÍËÒ,à·¤â¹âÅÂÕ,ºéÒ¹¹Í¡,ÂéÒ¤ÃÙ,ÂéÒÂÊѺà»ÅÕè¹,áËÅè§ÃÇÁà¡ÁÊì,à¡Á,game,games,à¡ÁÊìãËéàÅè¹ÁÒ¡ÁÒÂ,ÈÙ¹ÂìÃÇÁà¡ÁÊìʹءæ,à¡ÁÊì¤ÇÒÁÃÙé,à¡ÁÊìÅѺÊÁͧ,à¡ÁÊì»ÃÐÅͧÂØ·¸,áËÅè§ÃǺÃÇÁ¢éÍÁÙÅ,à¡ÁÊìÍ͹äŹì,à¡ÁÊìÁѹæ,à¡ÁÊìµÑ´¼Á,äÇéÁÒ¡ÁÒ·Õè¹Õè,ãËé¤Ø³ä´éàÅ×Í¡àÅè¹ÁÒ¡ÁÒÂ,´Ù·ÕÇÕ,·ÕÇÕÍ͹äŹì,·ÕÇÕÂé͹ËÅѧ more
Pagerank: Google PagerankTake this button and put in your website
SEO score: 51%
Website Worth: $15,221 USD
Web Safety:
Web safety signals the level of trust for the site's suitability for all users.
Child Safety:
Child safety signals the level of trust for the site's suitability for children.
Alexa Rank: 106,810
Primary Traffic:
The country where current domain is most popular relative to the other countries
Thailand
Alexa backlinks: 783
Webstatsdomain backlinks:
IP-address: 122.155.168.174 [Trace] [Reverse]
Server Location: Thailand
Pageviews per User: 1.71
Average Time on Site: 02:09
Search Percent:
Estimated percentage of visits to www.kroobannok.com that came from a search engine
40.3%
Bounce:
Estimated percentage of visits to www.kroobannok.com that consist of a single pageview
64.9%
Daily Pageviews: n\a
Contact information: try to find contact info in whois information
Load Time: 2.28 seconds
Show more

Website categories

Currently, we found 7 categories on kroobannok.com
¤ãù 6 sites âã§àãõâ¹ 2 sites
º·¤çòá 27 sites ¤çòáãùé 2 sites
à¡á 4 sites game 415'276 sites
ãëáè 131 sites
Show more

Visitors Localization

Traffic Estimations Medium
Traffic Rank 106,810th most visited website in the World most visited website in the World
Thailand 93

Alexa traffic graph analysis

Alexa traffic rank show how popular a site is relative to other sites. Kroobannok.com is ranked 106,810 in the world (among the 30 million domains). A low rank means that your website gets a lot of visitors.

Alexa rank: 106,810 visit alexa Alexa backlinks: 783
This report show rough estimate of kroobannok.com's popularity
The top queries driving traffic to www.kroobannok.com from search engines.
ครูบ้านนอก
8i^ hkoovd
ครูไทย
ครู
ไซบีเรียน
อยากรวย
เกมส์
เกมส์ชกมวย
คุรุสภา

Web safety analysis

kroobannok.com is safe website. This information from Google, AVG Threat Labs, McAfee SiteAdvisor, Wot.

Google Safebrowsing: Safe
Avg Antivirus Safe
Wot Raiting Good
SiteAdvisor Safe
Child Safety Good
Copy & paste code at your website:

just copy & paste the snippet into your website!

just copy & paste the snippet into your website!

Domain Availability

Register the various extensions of your domain to protect your brand from cybersquatters.
Domains (TLD) Availability
kroobannok.net
kroobannok.org
kroobannok.info
kroobannok.biz
kroobannok.us

Typo Availability

Register the various typos of your domain to protect your brand from phishing attempts and cybersquatters.
Domains (TLD) Availability
jroobannok.com
keoobannok.com
kriobannok.com
kroibannok.com
kroovannok.com
kroobsnnok.com
kroobabnok.com
kroobanbok.com
kroobannik.com
kroobannoj.com
Show all
Show more

Anchors Cloud

Anchors Cloud: List of most used anchor phrases in the anchor tags of the referring domains. An example would be "webstatsdomain" in "<a href="http://www.webstatsdomain.org">webstatsdomain</a>"

Your site has high probability to get under the filter Google, which called Google penguin.

 • ครูบ้านนอก ( 26% )
 • ครูบ้านนอกด( 19% )
 • <a>image</a>( 18% )
 • kroobannok.com( 10% )
 • ครูบ้านนอก.ค&( 7% )
 • รวมà¸( 3% )
 • ห้องพักครู [ teacher( 2% )
 • อ่านข่าวการ( 2% )
 • ครูบ้านนอก.com( 2% )
 • www.kroobannok.com( 2% )
 • เว็บครูบ้าน( 2% )

Terms Cloud

List of most used terms in the anchor text of the referring domains. An example would be "Webstatsdomain" in "<a href="http://www.webstatsdomain.org">Free website statistics, analysis, review - Webstatsdomain</a>"

 • teacher( 10% )
 • อ่านข่าวการ( 10% )
 • ครูบ้านนอก.com( 10% )
 • เว็บครูบ้าน( 10% )
 • ห้องพักครู( 10% )
 • รวมà¸( 10% )
 • ครูบ้านนอกด( 10% )
 • <a>image</a>( 10% )
 • ครูบ้านนอก.ค&( 10% )
 • ครูบ้านนอก( 10% )

Website Load Time Analysis

Website load time is important factor,because Google is taking site’s loading speed into consideration in determining its ranking. Even though this will not land a big impact, it is still something we (webmasters) should really look into. The reason is pretty simple – majority of visitors are usually in rush and no one is fond of waiting half a century before the website finally load its content or failed to load. At the last check on 2013-12-23, website load time was 2.28. The highest load time is 2.97, the lowest load time is 2.28, the average load time is 2.63.

Website worth

Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Get Widget!
Google ads

0reviews

Select

captcha
Enter the code shown above