compare
Ultima Oră. Se întâmplă acum!
www.ultima-ora.ro
2.5/5.0
by
WebstatsDomain

Ultima-ora.ro

Ultima Oră. Se întâmplă acum!

Keywords: ultima ora, unpir, stiri de ultima ora, roger waters the wall, oltchim, care, pentru, despre, citeste mai mult, bucureşti

Google ads

Similar websites analysis

Favicon of ultimoranotizie.it  

Ultimoranotizie.it - Ultimora Notizie, News e Notizie Flash da commentare

Ultimora notizie - rassegna stampa online con le ultime notizie del giorno aggregate

Popularity:

tags for ultimoranotizie.it del

Favicon of codeco.ru  

Codeco.ru - Îïòèìèçàöèÿ è ïðîäâèæåíèå ñàéòà â ïîèñêîâûõ ñèñòåìàõ...

êîìïàíèÿ çàíèìàåòñÿ ïðîäâèæåíèåì ñàéòîâ, ïîèñêîâîé îïòèìèçàöèåé

Popularity:

tags for codeco.ru cms / codeco

Favicon of www.velokinder.ru  

Velokinder.ru - Âåëîñèïåäû äëÿ äåòåé, ñàìîêàòû è áåãîâåëû...

èíòåðíåò - ìàãàçèí âåëîêèíäåð - ýòî äåòñêèå âåëîñèïåäû

Popularity:

tags for www.velokinder.ru velokinder

Favicon of www.epcs.ru  

Epcs.ru -

ýêîïðîìêîìïàíèÿ ïðåäëàãàåò óñëóãè ïî âîäîî÷èñòêå è

Popularity:

Favicon of wjlib.com  

Wjlib.com -

Popularity:

Favicon of gilsport.co.il  

Gilsport.co.il - âéì ñôåøè (îâï) éáåà åùéåå÷ öéåã ëåùø...

çáøú âéì ñôåøè éáåà åùéåå÷ öéåã ëåùø ðåñãä áùðú 1975 òì

Popularity:

tags for gilsport.co.il îñìåì øéöä / àìéôèé÷ì / äìéëåï / öéåã ëåùø

Favicon of www.hometheater.co.il  

Hometheater.co.il -

Smart tv, øî÷åì, îñê, èìåéæéä, àåãéå, ñèøéàå, øñéáø, ñèøéîø, led

Popularity:

Favicon of ctsjx.com  

Ctsjx.com -

Popularity:

Favicon of md5list.ru  

Md5list.ru - Îíëàéí ðàñøèôðîâêà è õýøèðîâàíèå ïàðîëåé...

Md5list.ru - ñèñòåìà îíëàéí ðàñøèôðîâêè è õýøèðîâàíèÿ ïàðîëåé

Popularity:

tags for md5list.ru md5 online / õýø md5 / áàçà õýøåé / md5 îíëàéí

Favicon of 138z.cn  

138z.cn - ÎÂÖÝÒÚËÙÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾...

亿速科技以最值得信赖的信誉为您提供香港主机、虚拟主机、服务器租用、网店建设、域名注册、企业网站建设等服务

Popularity:

tags for 138z.cn 网站建设 / 全芸占 / 网站空间 / 域名注册

Favicon of www.mediafax.ro  

Mediafax.ro - Ştiri de ultima ora si ultimele ştiri - ştiri online - Mediafax

Ştirile de ultimă oră, disponibile online.mediafax.ro iti ofera ştiri interne si externe în timp real

Popularity:

tags for www.mediafax.ro stiri / tot / politic / news

Favicon of www.yybtb.com  

Yybtb.com -

Popularity:

Favicon of changer.ru  

Changer.ru - Îáìåí Webmoney íà Changer.ru...

îáìåí ýëåêòðîííûõ âàëþò.áåñïëàòíûé îáìåí webmoney

Popularity:

tags for changer.ru webmoney / wmr / обмен / e money

Favicon of oboi-rasch.ru  

Oboi-rasch.ru - Îáîè rasch - ñòèëü è êà÷åñòâî æèçíè...

íåìåöêèå âèíèëîâûå è ôëèçåëèíîâûå îáîè rasch ðåàëèçóþòñÿ

Popularity:

tags for oboi-rasch.ru nobile / parklane / splendid / casa flair and fashion

Favicon of kontora.net  

Kontora.net - Îôèñíûé ïîðòàë.Âñå äëÿ îôèñà...

òîâàðû äëß îôèñà!!! êàíöåëÿðñêèå òîâàðû, îðãòåõíèêà

Popularity:

tags for kontora.net ñåòè

Favicon of www.xlysauc.com  

Xlysauc.com - Î÷ãöÓ¡ÉçÅÄÂôÓÐÏÞ¹«Ë¾¹Ù·½ÍøÕ¾£¨Î÷ãöÅÄÂôÍø£©...

î÷ãöó¡éçåäâôóðïþ¹«ë¾³éá¢óú2004 äê 12

Popularity:

Favicon of www.ora7.ro  

Ora7.ro - Stiri de ultima ora, stiri mondene, horoscop 2010...

Stiri de ultima ora - stiri - stiri externe, stiri mondene, horoscop 2010, vremea, celebritati

Popularity:

tags for www.ora7.ro stiri / stiri ultima ora / stiri mondene / harta metrou bucuresti

Favicon of www.hthome.co.il  

Hthome.co.il -

îåöøéí ìáðéí, øåáåè, ùåàá, âøéì, áéú çëí, øùú áéúéú, îåöøé çùîì

Popularity:

Show more
Google ads

Sites with a similar domain name

We found 20 websites. With this list of domains you can understand how other people use the domain name with the same domain name

Domain PageRank Popularity Safety
ULTIMATE GUITAR TABS. 800,000 songs catalog with free Chords, Guitar Tabs, Bass Tabs, Ukulele Chords and Guitar Pro Tabs!   ultimate-guitar.com Google PageRank for www.ultimate-guitar.com
Ultimate Classic Rock   ultimateclassicrock.com Google PageRank for ultimateclassicrock.com
Coupons, coupon codes, promo codes, discounts at Ultimate Coupons.com   ultimatecoupons.com Google PageRank for www.ultimatecoupons.com
Wordpress Theme Builder | Real Drag and Drop Layout Builder   ultimatumtheme.com Google PageRank for ultimatumtheme.com
Ultimate Cycler   ultimatecycler.com Google PageRank for ultimatecycler.com
Ultimate Team Trading - Live FUT 14 player and consumable price database   ultimateteamtrading.net Google PageRank for ultimateteamtrading.net
Ultimate Profits Network   ultimateprofitsnetwork.com Google PageRank for ultimateprofitsnetwork.com
Ultimate Capture Pages   ultimatecapturepages.com Google PageRank for www.ultimatecapturepages.com
Sexual Wrestling   ultimatesurrender.com Google PageRank for www.ultimatesurrender.com
Home | UltimatePay   ultimatepay.com Google PageRank for www.ultimatepay.com
Ultime Notizie Flash   ultimenotizieflash.com Google PageRank for www.ultimenotizieflash.com
Ultimoprezzo.com - Centri commerciali e negozi aperti in tutta Italia   ultimoprezzo.com Google PageRank for www.ultimoprezzo.com
Dugi Guides™ ® Official | Ultimate World of Warcraft Guide   ultimatewowguide.com Google PageRank for www.ultimatewowguide.com
Seo Link Building Software - Best SEO Software to Increase Web Traffic   ultimatedemon.com Google PageRank for ultimatedemon.com
DOMÍNIOS CO . PT - Domínio ultimate.co.pt livre para registo   ultimate.co.pt Google PageRank for ultimate.co.pt
How to get published: The refreshing honest truth about book publishing   ultimatebookcoach.com Google PageRank for ultimatebookcoach.com
The Ultimate Homemaking Bundle - feather your nest this spring   ultimate-bundles.com Google PageRank for ultimate-bundles.com
DOMÍNIOS CO . PT - Domínio ultimato.co.pt livre para registo   ultimato.co.pt Google PageRank for ultimato.co.pt
Ultimate Designer Toolkit   ultimatedesignertoolkit.com Google PageRank for www.ultimatedesignertoolkit.com
ultimateprofitsnetwork.net   ultimateprofitsnetwork.net Google PageRank for ultimateprofitsnetwork.net
Show more

General Statistics

Title: Ultima Oră. Se întâmplă acum!
Pagerank: Google PagerankTake this button and put in your website
SEO score: 37%
Website Worth: $5,293 USD
Web Safety:
Web safety signals the level of trust for the site's suitability for all users.
Child Safety:
Child safety signals the level of trust for the site's suitability for children.
Alexa Rank: 1,462,942
Primary Traffic:
The country where current domain is most popular relative to the other countries
Romania
Alexa backlinks: 98
Webstatsdomain backlinks:
IP-address: 188.213.205.93 [Trace] [Reverse]
Server Location: Romania
Pageviews per User: 1.2
Average Time on Site: 01:27
Search Percent:
Estimated percentage of visits to www.ultima-ora.ro that came from a search engine
25.5%
Bounce:
Estimated percentage of visits to www.ultima-ora.ro that consist of a single pageview
85.1%
Daily Pageviews: n\a
Load Time: 2.40 seconds
Show more

Contact information:

http://www.ultima-ora.ro/contact - CONTACT | Ultima Oră. Se întâmplă acum!
@#!/UltimaOraRO - Twitter
See ultima-ora.ro contact information in whois record

Website categories

Currently, we found 11 categories on ultima-ora.ro
ultima ora 172 sites citeste mai mult 1'274 sites
bucureşti 586 sites românia 2'274 sites
despre 30'957 sites ultima 2'032 sites
pentru 117'041 sites victor 10'799 sites
astra 6'227 sites ponta 986 sites
care 190'470 sites
Show more

Visitors Localization

Traffic Estimations Low
Traffic Rank 1,462,942th most visited website in the World most visited website in the World
Romania 55.9

Alexa traffic graph analysis

Alexa traffic rank show how popular a site is relative to other sites. Ultima-ora.ro is ranked 1,462,942 in the world (among the 30 million domains). A low rank means that your website gets a lot of visitors.

Alexa rank: 1,462,942 visit alexa Alexa backlinks: 98
This report show rough estimate of ultima-ora.ro's popularity
The top queries driving traffic to www.ultima-ora.ro from search engines.
ultima ora
unpir
stiri de ultima ora
roger waters the wall
oltchim
ora
tvr 1 online
tvr
rcs rds
ministerul fondurilor europene

Web safety analysis

ultima-ora.ro is safe website. This information from Google, AVG Threat Labs, McAfee SiteAdvisor, Wot.

Google Safebrowsing:
Avg Antivirus
Wot Raiting
SiteAdvisor
Child Safety
Copy & paste code at your website:

just copy & paste the snippet into your website!

just copy & paste the snippet into your website!

Websites hosted on same IP

Domain Popularity PageRank
ProSEP - Seplastics www.seplastics.ro Check google pagerank for www.seplastics.ro
Marius Bancilas Blog | C++, .NET, Windows programming & others www.mariusbancila.ro Check google pagerank for www.mariusbancila.ro
Infobia.ro www.infobia.ro Check google pagerank for www.infobia.ro
Montaj parbrize la domiciliu montajparbrize.ro Check google pagerank for montajparbrize.ro
FreeTV www.freetv.ro Check google pagerank for www.freetv.ro
ProSEP srl Craiova www.prosep.ro Check google pagerank for www.prosep.ro
SafiChem - recycling and processing of precious and nonferrous metals, leading supplier for the organic and inorganic chemistry sector www.safichem.ro Check google pagerank for www.safichem.ro
Brown bear, wolf, lynx and bird watching travel in,Transylvania, Romania: wildlife holidays www.absolute-nature.ro Check google pagerank for www.absolute-nature.ro
Uranus Microsystems - Automatizari inteligente www.uranus.ro Check google pagerank for www.uranus.ro
Cursuri limba engleza, curs franceza, limba romana pentru straini www.abclanguages.ro Check google pagerank for www.abclanguages.ro

Domain Availability

Register the various extensions of your domain to protect your brand from cybersquatters.
  • General TLDs
  • Country TLDs
Domains (TLD) Availability
ultima-ora.com
ultima-ora.net
ultima-ora.org
ultima-ora.info
ultima-ora.biz
ultima-ora.us
Domains (TLD) Availability
ultima-ora.it

Typo Availability

Register the various typos of your domain to protect your brand from phishing attempts and cybersquatters.
Domains (TLD) Availability
yltima-ora.com
uktima-ora.com
ulrima-ora.com
ultuma-ora.com
ultina-ora.com
ultims-ora.com
ultima-ira.com
ultima-oea.com
ultima-ors.com
Show all
Show more

Website Load Time Analysis

Website load time is important factor,because Google is taking site’s loading speed into consideration in determining its ranking. Even though this will not land a big impact, it is still something we (webmasters) should really look into. The reason is pretty simple – majority of visitors are usually in rush and no one is fond of waiting half a century before the website finally load its content or failed to load. At the last check on 2013-12-22, website load time was 2.40. The highest load time is 2.40, the lowest load time is 1.87, the average load time is 2.10.

Website worth

Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Estimated worth website
Copy & paste code at your website:
Get Widget!
Google ads

0reviews

Select

captcha
Enter the code shown above