compare

Top rumi websites 1'180 websites

Takvim.com: 2013 Takvimi 2014 Takvimi Takvim.com Miladi Hicri Rumi Takvimler Zaman Saat Bayram Resmi Tatiller

www.takvim.com

Takvim, zaman, 2013 - 2014 takvimleri saat konularında bilgiler. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Tatilller ne zaman

Popularity: Tags: 2013 2014 takvimi, hicri, miladi  

Abgteror.com: Abgteror Hotline News

www.abgteror.com

Blog ini menghidangkan info-info HIBURAN, SUKAN, BERITA SEMASA dan pelbagai lagi maklumat yang bermanfaat untuk pengguna.

Popularity: Tags: gadis, artis, malaysia  

Thesufi.com: Sufi Music, Ebooks, Islamic Art, Poetry, Pilgrimages, Apps. No.1 Sufism ,website

www.thesufi.com

TheSufi.com: Sufi Music, Sufi Books & Sufi Art. Download free Sufiana and Arfanaa Kalam including Samaa (Whirling Sufi Ensemble), Qawwalis, Kaafi, Hamd & Naat from Worlds largest collection online. Sufi eBooks, Islamic Art, Poems, Pilgrimages, Events, Wallpapers, Apps and more.

Popularity: Tags: sufi poetry, sufism, sufi  

Esotericquotes.com: Esoteric Quotes | Read, Learn, Share Quotes Every Day

esotericquotes.com

Collection of Esoteric Quotes from various esoteric teachers like Rumi, Osho, Buddha, Socrates, Krishnamurti, Jesus, Gurdjieff, Bodhidharma, Confucius, ...

Popularity: Tags: quotes, esoteric, movies  

Light-weaver.com: Welcome to Light Weaver

www.light-weaver.com

Light-weaver.com, an experiment in the fusion of religion, art, and science

Popularity: Tags: lightweaver, light weaver, light-weaver  

Semazen.net: Semazen.net

www.semazen.net

Sema Safa, Cana Şifa, Ruha gıdadır

Popularity: Tags: hz. mevlana, jalāl ad-dīn muhammad rūmī, mevlana kimdir  

Antstores.com: Www.antstores.com

www.antstores.com

Antstores is your one stop shop for all book needs about Islam, Muslims, Islamic Art and Turkish. Also you may find books in English, Spanish and Arabic!

Popularity: Tags: islam, islamic, muslim  

Parvizshahbazi.com: Parviz Shahbazi, Ganj e Hozour

www.parvizshahbazi.com

Interpretations of Rumi's poems in Farsi and English under Ganj e Hozour (Tresure of Presence)

Popularity: Tags: rumi's poems, hafiz's poems, ganj e hozour  

Hafizonlove.com: Hafiz Life & Poetry @ Hafizonlove.com -

www.hafizonlove.com

Poetry of Hafiz in the original Persian and English translations, biography, art gallery, links and more...

Popularity: Tags: hafiz, hafez, khajeh  

Rumimevlevi.com: Galata Mevlevihanesi Mevlana Rumi Mevlevi Musiki ve Sema Topluluğu Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği - Galata Mevlevihanesi (kulekapı Mevlevihanesi)

rumimevlevi.com

Galata Mevlevihanesi (Kulekapı Mevlevihanesi),Kuruluş tarihi olarak er-rüsûh sözünün arapça ebced karşılığı olan 12/01/897-M.15/11/1491 yılına ait İstanbul Vakıfları Tahrir Defterinde kaydedilmiş kayıttaki ismi İskender Paşa Mescidi ve zaviyesi, daha sonra da semtin adını alan Kulekapı Mevlevihane binasının kapladığı araziyi de içine alan çok geniş bir arazi İskender Paşa b. Veliyyü'd-din Vakfına ait olarak resmi kayıtlarda geçmektedir. Ancak düzensiz şehirleşme ve istimlak, dergâhı bugün ki durumuna getirmiştir. Fetihten önce şimdiki Beyoğlu(Pera) ilçesinin Galata bölgesinde yer alan semtlerden biri olan Kulekapı, vakfiyenin tapusuna ait bu av köşkü arazisi'ni de içine alan bir semtti. Semte bu adın verilmesinin sebebiyse; Ceneviz surlarına ait kulenin yanında yer alan o gün ki şartlarda şehre giriş ve çıkış kapısı olarak kullanılan yapının o zamanlar da sağlam olarak mevcut olmasındandı. İstanbul'a gelip koloni kuran ilk Batı Romalı'lar Amalfi'den gelmişlerdi. Onları Venedik, Ceneviz ve Pisalılar izledi. Başlangıçta bu Batı Roma kolonileri suriçi İstanbul'unda ki; Eminönü ve çevresine yerleşmişlerdi. Bizans'ın(Doğu Roma) onlarla, onların da Bizans'la ve birbirleriyle ilişkileri hiçbir zaman düzgün bir minvalde yürümedi. 12. yüzyılın sonlarında en büyük kavgalardan biri koptu ve şehir halkı Batı Romalılarla aralarındaki Katolik-Ortodoks dinsel ibadet anlayışlarının farklarını bahane ederek, gerçek anlamda ise devletin ekonomik bunalımlarından dolayı Batı Romalılara(Latinler) saldırdı. Bu saldırı epey kanlı bir kıyım oldu. 1204'te, bu durumu bahane eden Venedikliler kıyıma müdahale etme niyetiyle İmaparatorluğun başkentini ele geçirerek, İmparatoru değiştirecek kadar ileriye gidip, Doğu Romalılar(Bizans)dan intikam aldılar ve korkunç bir yıkım ve yağma gerçekleştirdiler. Bu olaydan uzun bir zaman sonra Bizans, Cenevizlilerin yardımıyla, yeniden imparatorluğun başkentini ele geçirince Venedik'lilerle ilişkileri de doğal olarak, bir daha asla düzelemedi. Galata da, yardımları sebebiyle, Venedik'in ezeli rakibi olan Ceneviz'lilere bırakıldı. Başlangıçta Cenevizlilerin burada sur yapmalarına izin verilmedi. Ama zamanla Cenevizliler yüksek, bitişik ve muhkem evler yaparak sura benzer mahalle şeklinde yapılar topluluğu meydana getirdiler. Bu hareketli dönemde Bizans imparatorluğu ise sürekli çöküyor, Latinlerse sürekli güçleniyordu. Bir zaman sonra Bizans, Ceneviz'lilerin sur yapmasını engelleyen gücünü de kaybetti. Ayrıca şunu da belirtmemiz gerekir ki; günümüz İtalyasının bir şehri olan eova'd"Galata" ismi ile anılan bir semtte mevcuttur. Galata ve çevre semtlerinin tümü, Cenevizli'lerden kalma adlrır v"Galata" adı da İtalyanca'da 'inme, iniş, meyil' anlamında 'Calata'(okunup söylenişi: Kalata)dan gelmektedir.,Ceneviz surlarına ait olan bu kalın iç surları, 1453'ten sonra Fatih Sultan II. Mehmet Han Cenevizlilerle anlaşmak için bölgeye daha fazla ticari özgürlükler vererek yıktırdı. Ama bunların yer yer ayakta kalmış olan parçaları bu yüzyılda bile görülebilmektedir. Hâlâ da, ünlü Galata Kulesi dışında birkaç kule ve bazı duvar kalıntıları mevcuttur. Galata Kulesi, surun kuzey sınırını yaklaşık olarak gösterir. Vakfiyenin, yani şimdiki mevlevihanenin kurucu banisi, Kırklareli Vize ilçesinin Çakıllar köyünde yaptırdığı mescidin haziresinde ki türbesinde 1506'dan beri medfun olan Fatih Sultan Mehmed zamanında, ilk önce Gılman-ı Hassa olması için saray hizmetine alınan İskender Paşadır. Ne ilk şeyhi ne de kurucusu Dîvân-i Mehmed Çelebi'nin olmadığı; Dergah Şeyhine özgü olarak verilen Vakıf yöneticiliğinin Şeyh Zeynel Abidin Efendi oğlu Yunus Efendi'ye verilmiş olan, 1491 vakfiye şartları kaydında açıkça yazmaktadır. Tekke ve Dergahların kapatıldığı 1925 yılına kadar Mevlevi zaviyesi ve mescidi olarak İslami hoşgörü altında, Kur'an ışığıyla Mesneviye uygun üslupla tebliğ edip, bir olan Allah'a kul olma işlevini uzun yıllar yerine getirmiştir. Ama bazı nefsini yenememiş dervişler, gücün çekiciliğine aldanarak siyasete ve başka işlere karıştıklarından dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1925 yılı 677 sayılı kanunuyla tekke ve zaviyeler kapatılıp vakıf malları da devletin hazinesine geçmiş ve bütün ünvanlarının hakları, maaşlarıyla birlikte lağv edilmiş ve bu ünvanları(şeyh, dede, baba, efendi, çelebi, bey, ağa, paşa) kullanmayı da; caydırıcı cezalar koyarak yasaklamıştır. Tekkelerin büyük çoğunluğu bu karara o zamanlar ses çıkarmadan uymuşlardır.,Şimdiki Mevlevihane yapısı, ilk kurulduğu zamandan berri; kendi arazisi üzerinde, bulunduğu yerden iki kez kaydırılarak iç-dış tadilatı da altı kez yapılmıştır. Bu nedenle ne yazık ki binanın ilk mimari yapı özelliklerinin ayrıntıları elde olmadığı için her değişiklik ya da tadilat, yapıyı ilk yapıldığı zamandan çok farklı olan mimari değişikliklere uğratmıştır. Çünkü İskenderpaşa mescid ve zaviyesi olarak kurulan, şimdiki mevlevihane, birçok deprem ve yangınlar geçirdiğinden, ilk yapının mimari özelliklerini tadilatların sağlıksızlığını düşününce, tarihi mimari dokunun tamamen yok olmuş olduğu daha rahat kavranabilir. Ama yapılan son restorasyonda; Osmanlı döneminde yapılan son tadilattan kalan bazı kalem işlerinin bir kısmı yeniden restore edilmiştir. Mevlevihane binasında yaşayan ve hoşgörü timsalleri olan, Kur'an'ı ve Mesneviyi aslına sadık kalacak şekilde, çok bilgili olduğuna nakli delileri akıl pratiğiyle ortaya koyup ikna etmeye gayret ederek anlatan Mevlevi Dervişlerini görmek için ziyaret etmek isteyenler olabilir. Ama ne yazık ki okudukları kitaplarda, yer alan hâyâli derviş karakterleriyle tanışamayacaklar. Şimdiki Mevlevihane arazisi içerisinde yer alan ve müdüriyet olarak kullanılan Kargir(Yığma taş) yapıdaki Halet Efendi kütüphanesi'nin kitapları Süleymaniye Kütüphanesine yollanmış olarak mevcuttur. Galata Mevlevihane'si, Devlete bağlı kamusal bir bina kompleksinin alanı içinde yer aldığı için, Tekke ve zaviyelerin kapandığı 1925'ten ve 1975'te Divan Edebiyatı Müzesi olarak açılmasından berri de devlete bağlı olarak açıldığı zamandan bu yana, hiçbir Mevlevi Dervişi ya da Mevlevi Dedesi ve Şeyhi, 677 sayılı kanununa muhalefet etmemek için, bu bina kompleksinin kamusal alanında yetişmedi.,1925 yılından önce devrinin üst düzey san'at ve siyaset yaşamına Yenikapı Mevlevihanesi ve Elif Efendi(Hasırizade)Tekkesiyle birlikte yön veren tasavvufi kurumlardan biriydi. Yüzyıllar boyunca san'at ve siyaseti bir arada yürüten tekke ve dergahların Osmanlı'nın birçok kurumundaki durumuna çok büyük etki ve müdaheleleri olmuştur. Bu Mevlevihanelerin çevresinde toplanan pek çok kişi, yalnızca güzel san'atların pek çok dalında öğrenim görmüş ve siyaset alanında da kendilerinden ve tarikatlarından uzun uzun söz ettirmişlerdir.,Örneğin;,Sysi aland "IV. Murad" zamanında Makam Çebisi olan "Ebbi Çelebi""IV. Mehmed" zamanında Makam Çebisi olan "H

Popularity: Tags: galata mevlevihanesi, galata mevlevihanesi müzesi, mevlana  

Plantingwisdom.org: Plantingwisdom

plantingwisdom.org

Planting Wisdom is a blog dedicated to planting seeds of wisdom through enlightened writings, quotes, photos and mindfulness techniques to assist in growing the collective consciousness. These seeds...

Popularity: Tags: self, alan watts, rumi  

Naqshbandi.ca: Bienvenue au Coeur de L'ordre Soufi Naqshbandi Avec le Centre Soufi de Montréal

www.naqshbandi.ca

Au Coeur de l'Ordre Soufi Naqshbandi, sagesse spiritualité des maitres Soufi d'Asie centrale.

Popularity: Tags: allah, dieu, prophète  

Grad-ruma.net: Informativni Internet Portal Rume | Www.grad-ruma.net

www.grad-ruma.net

Informativni internet portal Rume - www.grad-ruma.net | Sve o Rumi na jednom mestu i najvažnije vesti iz zemlje i sveta po izboru redakcije.

Popularity: Tags: ruma, grad ruma, ruma srem  

Ganjnama.com: Ganjnama - مجموعه آثار مولوی ...

ganjnama.com

بانک اشعار پارسی , مولانا (Rumi - Molana - molavi), حافظ (Hafiz - Hafez), سعدی (saadi - Sadi) ُ, عطاد (Attar - Atar ) و...

Popularity: Tags: hafiz, hafez, molavi  

Mommy-labs.com: Creative, Child-centered Art And Literacy Ideas And Activities

www.mommy-labs.com

Creative ideas that inspire self-motivated young learners. Sharing open-ended art, writing, nature exploration, intentional living and peaceful parenting

Popularity: Tags: india kids art craft, creative writing for children, homeschooling india  

Rumiforum.org: Rumi Forum For Interfaith Dialogue And Intercultural Understanding

www.rumiforum.org

Rumi Forum for Interfaith Dialogue and Intercultural Understanding

Popularity: Tags: rumi forum, rumi, interfaith dialogue  

Mevlana.com: Mevlana Celaleddin Rumi. Roemi Celaddiin-i 13th Century Muslim Saint And Anatolian Mystic

www.mevlana.com

Mevlana Celaleddin Rumi ile ilgili bilgiler. Website dedicated to Mevlana or Rumi. Hazreti Mevlânâ Muhammed Celâleddîn-i Rûmî Efendimizin hayatı, sözleri, şiirleri, menkıbeleri hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. The Anatolian philosopher and the father of the Mevlevi sect. 13th century Muslim saint and Anatolian mystic

Popularity: Tags: mevlana, rumi, dervis  

Khamush.com: Rumi

www.khamush.com

Mowlana Jalaluddin Rumi

Popularity: Tags: sufi poetry, sufism, sufi  

Shayari.net: Shayari Network

shayari.net

Shayari.net is the online source of Shayari, written on subjects like relations, emotions, love and society in various languages.

Popularity: Tags: bashir badr, dua, dard  

Hodjapasha.com: Whirling Dervishes And Dance Shows at Hodjapasha

hodjapasha.com

This Culture Center is located at the center of Historical peninsula of Istanbul and was converted from a 550 years old historical turkish bath called Hocapaşa Hamamı in 2008.

Popularity: Tags: turkish dance, belly dance istanbul, whirling dervishes istanbul  

Mevlana.net: Mevlana Celaddiin-i Rumi, 13th Century Muslim Saint And Anatolian Mystic

www.mevlana.net

The only site dedicated to Mevlana Celaddiin-i Rumi, 13th century Muslim saint and Anatolian mystic, which is owned by his family.

Popularity: Tags: mevlana, rumi, mawlana  

Plastcom.pl: Plast-com Internet Reda Internet Rumia Telewizja i Telefonia | Dostawca Usług Multimedialnych

plastcom.pl

Internet stacjonarny Reda, Internet radiowy Rumia i Reda, Telefonia oraz Telewizja w Redzie i Rumi, Sklep komputerowy w Redzie - PLAST-COM dostawca usług multimedialnych

Popularity: Tags: internet, reda, rumia  

Pages:12345
Last